středověká Anglie (po 100letou válku)

1)Kdo přinesl do Anglie křesťanství?

    a)sv.Augustin

    b)sv.Florian

    c)sv.Jindřich

    d)sv.Patrik

2)Který panovník odtrhl Anglii od závislosti na Dánsku?

    a)Alfred Veliký

    b)Knut Veliký

    c)Vilém Dobyvatel

    d)Harold

3)Proti komu válčil Harold v bitvě u Hastingsu?

    a)Vilém Levoboček(Dobyvatel)

    b)Jan Bezzemek

    c)Igor Veliký

    d)Knut Veliký

4)Ve kterém roce se odehrála bitva u Hastingsu?

    a)1100

    b)1070

    c)1066

    d)1062

5)Kterým panovníkem vymřela Normanská dynastie?

    a)Jindřich I.

    b)Vilém Levoboček

    c)Jindřich II.

    d)Eduard II.

6)V roce 1154 se ujala vlády v Anglii dynastie:

    a)Kapetovská

    b)Akvitánská

    c)Anjou

    d)Plantegenetská

7)Proti komu bojoval Jindřich II.?

    a)Ludvík VII.

    b)Richard Lví Srdce

    c)Filip II.

    d)Ludvík IV.

8)Ve kterém roce zemřel Richard Lví Srdce?

    a)1199

    b)1178

    c)1200

    d)1202

9)Který panovník vydal Velkou listinu práv a svobod (Magna charta libertatum)?

    a)Richard Lví Srdce

    b)Eduard I.

    c)Jindřich III.

    d)Jan Bezzemek

10)Čeho se týkala Velká listina práv a svobod?

    a)Zrušení monarchie.

    b)Odebrání poloviny majetku panovníkovi.

    c)Každé panovníkovo rozhodnutí musí schválit šlechta.

    d)Šlechtě je odebrán veškerý podíl na moci.

11)Ve kterém roce byla Velká listina práv a svobod vydána?

    a)1213

    b)1214

    c)1218

    d)1215

12)Který panovník začal válku Anglie proti Skotsku?

    a)Eduard II.

    b)Eduard I.

    c)Eduard III.

    d)Richard II.

13)Který panovník začal stoletou válku proti Francii?

    a)Jindřich III.

    b)Eduard II.

    c)Eduard I.

    d)Eduard III.

14)Jaký byl skutečný důvod toho, že anglický panovník vyhlásil válku Francii (stoletou válku)?

    a)Francie napadla Flandry, které byly pro anglickou ekonomiku životně důležitým spojencem a obchodním partnerem.

    b)Anglický král toužil po francouzské koruně.

    c)Roku 1308 napadla Francie Normandii, která byla územím patřícím Anglii.

    d)Anglický král potřeboval získat válkou francouzské bohatství, aby vyřešil finanční krizi, která tehdy otřásala anglickou ekonomikou.

15)Koho si vzal za ženu poslední Plantagenet - Richard II.?

    a)francouzskou princeznu

    b)dceru Karla IV.

    c)bavorskou vévodkyni

    d)svou vlastní sestřenici

16)Po které bitvě stoleté války poprve obsadili Angličané celou severní Francii?

    a)u Kressenbrunu

    b)u Poitiers

    c)u Castillionu

    d)u Kresčaku

17)Ve kterém roce se výše uvedená bitva odehrála?

    a)1345

    b)1346

    c)1347

    d)1348

18)Která událost donutila Francii i Anglii udělat přestávku ve válce?

    a)černý mor

    b)smrt francouzského krále

    c)smrt anglického krále

    d)vpád turků do Evropy

 

 

VÝSLEDKY K TESTU ZDE