Středověké Španělsko

1)Kdo v raném středověku ovládal Pyrenejský poloostrov?

    a)Arabové

    b)Vizigóti

    c)Ostrogóti

    d)Tunisané

2)Jak se jmenovala část arabské říše, která se nacházela v 9.-10. století na Pyrenejském poloostrově?

    a)Maurský chalifát

    b)Kordobský chalifát

    c)Sevilliský chalifát

    d)Málagaské království

3)Co byla REKONQUISTA?

    a)Ostrogótská říše nacházející se v oblasti pohoří Pyreneje

    b)Boj mezi křesťany a Araby o vyhnání Arabů s Pyrenejského poloostrova

    c)označní pro rozsáhlé verbovací akce do arabské armády

    d)období půstošivých válek mezi Španělskem a Francií v 11.století

4)Kdo byli AMOLDÁVIDÉ?

    a)křesťanští fanatici

    b)arabští otroci

    c)muslimští fanatici

    d)afričtí otroci

5)Proč si v 11. století Arabové pozvali na pomoc Amoldávidy?

    a)protože začali roku 1060 prohrávat s křesťany

    b)potřebovali pomocnou a levnou sílu na stavbu Kordóbských hradeb

    c)chtěli vybudovat loďstvo

    d)potřebovali pomocnou sílu k vybudování soustavy mostů přes řeku Guadalquivir

6)Ve kterém roce se odehrála bitva u Las Navas de Tolosa?

    a)1213

    b)1251

    c)1212

    d)1205

7)Kdo v této bitvě vyhrál?

    a)Arabové

    b)nikdo - bitva dopadla nerozhodně

    c)křesťané pod velením Alfonsa VIII. Kastilského

    d)nikdo- k bitvě vlastně nedošlo, protože arabové se lekli přesily a utekli

8)Co bylo hlavním městem arabské říše na Pyrenejském poloostrově od 9. až do 14. století?

    a)Kordóba

    b)Granada

    c)Sevilla

    d)Marbella

9)Jaké město bylo posledním útočištěm Arabů na Pyrenejském poloostrově?

    a)Kordóba

    b)Algeciras

    c)Sevilla

    d)Granada

10)Která z těchto říší se ve středověku na Pyrenejském polostrově nenalézala?

    a)Kastilie

    b)Aragonie

    c)Navarra

    d)Sevillský chalifát

11)Spojením kterých říší vzniklo středověké Španělsko?

    a)Kastilie a Aragonie

    b)Aragonie a Navarra

    c)Kastilie a Leon

    d)Aragonie, Kastilie a Galice

12)Ve kterém roce byli Arabové zcela vyhnáni z Pyrenejského poloostrova?

    a)1493

    b)1492

    c)1490

    d)1498

13)Jak se nazývali Arabové na Pyrenejském poloostrově?

    a)Maoři

    b)Maurové

    c)Mheurokové

    d)Arabiánci

 

VÝSLEDKY K TESTU ZDE