Třicetiletá válka

1)Která z níže uvedených částí třicetileté války neexistovala?

    a)česká válka

    b)švédská válka

    c)dánská válka

    d)španělská válka

2)Jak se jmenoval šlechtic, který vedl 2. české stavovoské povstání?

    a)Jindřich Matyáš Thurn

    b)Kryštov Harant z Polžic a Bezdružic

    c)Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna

    d)Jaroslav Bořita z Martinic

3)Která událost byla zpouštěcím momentem 2 .stavovského povstání?

    a)1. pražská defenestrace

    b)2. pražská defenestrace

    c)útok Štěpána Bočkaje na Vídeň

    d)neoprávněné využití zemské hotovosti císařem

4)Co byla protestantská unie?

    a)spojenci českých protestantských stavů

    b)unie německých protestantských knížat

    c)říští spojenci Ferdinanda Štýrského

    d)země spojené pod vládou Valdštejna

5)Kdo vedl protestantskou unii?

    a)Fridrich Falcký

    b)Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna

    c)Vilém Slavata

    d)Königsmark

6)Který habsburský panovník nastupuje na trůn v Rakousku v roce 1619?

    a)Ferdinand I. Habsburský

    b)Matyáš II.

    c)Ferdinand II. Štýrský

    d)Maxmilián II.

7)Ve kterém roce se odehrála bitva na Bílé hoře?

    a)1619

    b)1620

    c)1618

    d)1621

8)Kdy proběhla poprava 27 pánů na staroměstském náměstí?

    a)21.5. 1621

    b)23.4. 1621

    c)21.7 1621

    d)21.6. 1621

9)Jak se jmenoval Dánský král, který vedl Dány v třicetileté válce?

    a)Kristián IV.

    b)Kristián I.

    c)Kristián III.

    d)Kristián II.

10)Kdo porazil dánskou armádu a vyhnal ji ze střední Evropy?

    a)Ferdinand II. Štýrský

    b)Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna

    c)Maxmilián I.

    d)generál Gallas

11)Jakou nemocí trpěl Albrecht z Valdštejna?

    a)AIDS

    b)rakovina

    c)obrna

    d)syfilis

12)Čeho se týkal RESTITUČNÍ EDIKT vydaný Ferdinandem II.?

    a)ve všech zemích pod vládou Habsburků je jediným povoleným náboženstvím katolické křesťanství

    b)uzavření míru mezi Rakouskem a Dánskem

    c)navrácení veškerého majetku protestantů katolické církvi

    d)určení výše válečných reparací Dánska vůči Svaté Říši Římské

13)Jak se jemnoval švédský král, který vedl švédské vojsko do třicetileté války?

    a)Gustav II. Adolf

    b)Gustav I.

    c)Erik XIV.

    d)Karel X. Gustav

14)Ve kterém roce Švédové poprvé dobyli Prahu?

    a)1648

    b)1645

    c)1631

    d)1633

15)Kdo bojoval a kdo vyhrál v bitvě u Lützenu v roce 1632?

    a)Gustav II. Adolf X Albrecht z Valdštejna ; nerozhodně

    b)Karel X. Gustav X Albrecht z Valdštejna ; vyhráli Švédové

    c)Erik XIV. X Ferdinand II. ; nerozhodně

    d)Gustav I. X Ferdinand II. ; vyhrál Ferdinand II.

16)Jak se jmenoval švédský kancléř, který vládl za nedospělou královnu Kristínu?

    a)Oxenstierna

    b)Sten Sture

    c)Svante Nillson

    d)Karel Knutsson

17)Který vojevůdce znovu sjednotil roztroušenou švédskou armádu a vyhrál s ní bitvu u Jankova?

    a)Königsmark

    b)Torstemson

    c)Lennart Torstenson

    d)Wrangel

18)Ve kterém roce byla podruhé dobývána Praha?

    a)1645

    b)1648

    c)1649

    d)1646

19)Ve kterém městě bylo podepsáno příměří, které ukončilo třicetiletou válku?

    a)Osnabrück

    b)Koln

    c)Münster

    d)Stuttgart

 

 

 

VÝSLEDKY K TESTU ZDE