Válka o dědictví španělské

1)Ve kterých letech se válka o dědictví španělské odehrávala?

    a)1700 -  1714

    b)1701 - 1712

    c)1699 - 1715

    d)1700 - 1716

2)Jak se jmenoval poslední španělský panovník z rodu Habsburků po jehož smrti tato válka nastala?

    a)Filip IV.

    b)Filip III.

    c)Karel I.

    d)Karel II.

3)Kdo byly dvě hlavní válčící strany?

    a)Francie X Rakousko + Anglie

    b)Burgunsko X Francie

    c)Francie X Anglie

    d)Anglie X Francie + Rakousko

4)Kdo vládl během války o dědictví španělské ve Francii?

    a) Ludvík XV.

    b)Ludvík XIV.

    c)Ludvík XIII.

    d)Ludvík XVI.

5)Kdo vládl během války o dědictví španělské v Rakousku?

    a) pouze Leopold I.

    b)pouze Josef I.

    c)Leopold I., Josef I. a Karel VI.

    d)pouze Josef I. a Karel VI.

6)Kdo byl hlavním velitelem rakouské armády?

    a)Evžen Savojský

    b)Melchior Hatzfeld

    c)Gallas

    d)Alfred Rakouský

7)Jak se jmenoval hlavní velitel anglické armády?

    a)John Churchil

    b)vévoda z Marlborough

    c)Horatio Nelson

    d)Francis Drake

8)Ve kterém roce byl Rakušany dobyt Madrid?

    a)1703

    b)1704

    c)1705

    d)1706

9)Kde se odehrála největší bitva války o dědictví španělské?

    a)v zátoce Vigo

    b)u Luzzary

    c)u Cremony

    d)u Malpaquet

10)Kdo výše zmíněnou bitvu vyhrál?

    a)Rakousko

    b)Francie

    c)Anglie

    d)nikdo, bitva dopadla nerozhodně

11)Kde byl podepsán mír mezi válčícími stranami?

    a)v Utrechtu

    b)v Studtgartu

    c)v Rastattu

    d)v Madridu

12)Kdo se stal španělským králem?

    a)Josef I.

    b)Ludvík XV.

    c)Filip z Anjou

    d)Karel VI.

13)Co získalo válkou Rakousko?

    a)Holandsko

    b)Španělsko

    c)Belgii

    d)asi 2/3 Itálie

14)Co získala Anglie?

    a)asiento = monopol na obchod s černými otroky

    b)Gibraltar

    c)část souostroví Baleáry

    d)Kypr

 

VÝSLEDKY K TESTU ZDE