Velká Morava

1)Z kterého roku máme první písemnou zmínku o Velké Moravě?

    a)831 n.l.

    b)1 př.n.l.

    c)822 n.l.

    d)890 n.l.

2)Jak se názývala vládnoucí dynastie na Velké Moravě?

    a)Mojmírovci

    b)Svatoplukovci

    c)Rastislavská dynastie

    d)Moravská dynastie

3)Jak vznikl název Velká Morava?

    a)kvůli velké rozloze této říše

    b)Název pochází z Byzanské říše. Slovo "Velká" zanmenalo vzdálená (tak byla moavy na našem území nazývána kvůli existenci jiné Moravy

       na Balkáně, která byla k Byzanci blíže).

    c)Slovo "Velká" je staroslovanský název pro větší nadmořskou výšku, v níž leželo centrum V.Moravy.

    d)Velká je nazývána kvůli slávě a moci, kterou ve své době měla. Byla takto nazvána až v pozdější době. 

4)Které z těchto hradišť neleželo na území Velké Moravy?

    a)Staré město

    b)Mikulčice

    c)Pohansko

    d)Vymperk

5)Kdo zničil V.Moravu jako státní celek?

    a)Maďaři

    b)Východofranská říše

    c)Západofranská říše

    d)Avaři

6)Před příchodem Konstantina a Metoděje bylo na V.Moravě náboženství:

    a)Ariánské křesťanství

    b)latinská liturgie

    c)pohanské kulty

    d)žádné

7)Který český panovník byl pokřtěn na Velké Moravě?

    a)Břetislav I.

    b)Vratislav I.

    c)Bořivoj I.

    d)Spytihěv I.

8)Ve kterém roce přišli Konstantin a Metoděj na V.Moravu poté co byli roku 863 pozváni?

    a)864

    b)ještě téhož roku tedy 863

    c)865

    d)866

9)Který východofranský panovník zbavil Mojmíra I. titulu "kníže" a dosadil Rastislava?

    a)Jindřich Ptáčník

    b)Ota III.

    c)Ota II.

    d)Ludvík Němec

10)Na kterém knížeti dobyl kníže Mojmír I. Nitru?

    a)Pribislav

    b)Pribina

    c)Sámo

    d)Řehoř I.

11)Kdo z níže uvedených nebyl syn Svatopluka?

    a)Svatopluk II.

    b)Rastislav I.

    c)Mojmír II.

    d)Mojmír III.

 

 

VÝSLEDKY K TESTU ZDE