Nepál+Tibet+Bhútán

1)Na hranici kterých dvou území leží Mt. Everest?

    a)Tibetu a Nepálu

    b)Nepálu a Bhútánu

    c)Tibetu a Bhútánu

    d)Nepálu a Indie

2)Jak se jmenuje hlavní centrum Tibetu?

    a)Rigaze

    b)Zhaxigang

    c)Lhasa

    d)Čhamdo

3)Ve kterém roce napadla Tibet Čína?

    a)1955

    b)1951

    c)1959

    d)1956

4)Do kterého státu odešel Dalajlama do exilu?

    a)Nepál

    b)Indie

    c)Bhútán

    d)Pákistán

5)Jak se jmenuje hlavní město Nepálu?

    a)Šrínagar

    b)Kánpur

    c)Patna

    d)Kathmandu

6)Která z níže uvedených hor neleží na území Nepálu?

    a)Qomolangma

    b)Annapurna

    c)Nandádéví

    d)Qogir Feng

7)Nepál je:

    a)konstituční monarchie

    b)teokracie

    c)republika

    d)absolutistická monarchie

8)Kdo to jsou Šerpové?

    a)nosiči

    b)kmen

    c)vládci

    d)mniši

9)Jak se jmenuje hlavní město Bhútánu?

    a)Thimbú

    b)Guváháti

    c)Silhat

    d)Kalkata

10)Bhútán je:

    a)monarchie

    b)diktatura

    c)teokracie

    d)republika

11)Jaké je typický tažné zvíře pro oblast Nepálu, Tibetu a Bhútánu?

    a)vodní buvol

    b)jak

    c)dzo

    d)kůň

12)Jak se nazývají "věžičky" postavené v horách v této oblasti Himálají?

    a)stúpy

    b)sútry

    c)mandaly

    d)kúpy

 

 

VÝSLEDKY K TESTU ZDE