Válka o dědictví španělské

1)a

2)d

3)a

4)b

5)c

6)a

7)a,b

8)b

9)d

10)d

11)a,c

12)c

13)c,d

14)a,b,c

 

celkem bodů: 19

19-16 velmi dobré

15-10 dobré

9-7 ujde to

6-0 potřeba opakovat

 

Vysvětlení k otázce číslo 11: Po smrti Josefa I. nastoupil na rakouský trůn jeho bratr Karel IV, který však byl již šest let španělským králem a hrozilo to, čeho se Anglie obávala, totiž že vznikne Evropská velmoc, která by pro Anglii byla nebezpečným obchodním konkurentem. Anglie proto tlačila na Rakousko, kterému do této doby pomáhala, aby uzavřel s Francií mír. Rakušanům se však dobře dařilo a nad Francií vyhrávyli, takže žádný mír uzavřít nechtěli. Anglie tedy uzevřela roku 1713 v Utrechtu mír s Francií sama. Rakousko však zjistilo, že bez pomoci Anglie to nelze a roku 1714 uzavřelo v Rastattu mír s Francií.