Bedřich Smetana

Bedřich Smetana se narodil 2.března 1824 v Litomyšli. Pocházel z rodiny zámožného sládka. Jeho otec byl nadšený amaterský hudebník a malý Bedřich projevoval mimořádné hudební nadání již v dětsví. Maturoval v Plznií a roku 1843 odešl do Prahy studovat kompozici u Josefa Prokshe. Existenční zajištění mu přinášelo vyučování hudby v rodině hraběte Thuna. Revoluční rok 1848 probouzí Smetanu národnostně i politicky. Tehdy také končí studia a otvírá si vlastní hudební ústav. Začátky nemá lehké, dokonce se obrací již k tehdy známému Lisztovi. Přichází od něj především uznání - zrodí se celoživotní přátelství. Roku 1849 se oženil s pianistkou Kateřinou Kolářovou. V této době se jeho ústav těšil nejlepší pověsti, rozsáhlá byla i Smetanova sokukromá učitelská i koncertní činnost. Pak mu ale umírají tři z jeho čtař dcer, manželka vážně onemocněla a jeho rodiče postihla finanční katastrofa. V roce 1856 odchází Smetana do Göteborgu.Domů se vrací až po pěti letech, zatím ovdověl a po druhé se oženil. Ale v Praze se těžko prosazuje. V říjnu 1872 postihuje Smetanu neštěstí - strácí sluch. Ač úplně hluchý a nemocný komponuje Smetana dál. Choroba je však neúprosná a podlamuje jeho fizické i duševní síly. Umírá 12.května 1884 v Praze v ústavu pro duševně choré.
Díla: Braniboři v Čechách, Má Vlast, Prodaná nevěsta, Libuše, Hubička, Dvě vdovy, České tance,...