Prokaryotní buňka

Prokaryotická buňka je typ buňky charakteristický pro bakterie a archea (tedy souhrnně Prokaryota). Je o řád menší než buňka eukaryotická, vyznačuje se také jednodušší organizací. Prokaryotické buňky mají značné množství charakteristických vlastností.

Prokaryota jsou vždy jednobuněčné organismy, netvoří tedy tkáně.

Typické vlastnosti prokaryot:

Uvádí se tři klíčové charakteristiky prokaryotických buněk:

organizace nukleoidu (bakteriální obdoby jádra) — nukleoid není oddělen od okolní cytoplazmy membránou, skládá se jen z jedné velké molekuly DNA, na níž nejsou histony ani jiné bazické bílkoviny, je haploidní.
nepřítomnost organel — v prokaryotické buňce nejsou mitochondrie, plastidy, endoplazmatické retikulum ani jiná organela s membránou;
vlastnosti ribozomů — ribozomy prokaryot se od eukaryot liší svou hmotností i velikostí