SEVERNÍ AFRIKA

1)Jaké ozančení se vžilo pro Severní Afriku?

    a)muslimská Afrika

    b)země zlata

    c)křesťanská země

    d)černá země

2)Který vegetační pás bychom v S.Africe nenašli?

    a)pouště

    b)polopouště

    c)tropické deštné pralesy

    d)oblast vysokohorské vegetace

3)Která z níže uvedených zemí nepatří do S.Afriky?

    a)Egypt

    b)Nigérie

    c)Libye

    d)Alžírsko

4)Co je to Muslimské bratrstvo?

    a)skupina zločinců ukrývajících se v poušti

    b)politická strana v Libyi

    c)náboženská skupina v Maroku

    d)islámští radikálové v Egyptě

5)Která přehrada se nachází na řece Nil?

    a)Kariba

    b)Volta

    c)Asuán

    d)Cabora Bassa

6)Co je to Hamáda al-Hamrá?

    a)poušť

    b)politická strana v Tunisku

    c)příkopová propadlina

    d)pohoří v oblasti centrální Sahary

7)Nejvyšším pohořím S.Afriky je:

    a)Sinaj

    b)Antiatlas

    c)Velký Atlas

    d)Vysoký Atlas

8)Které z níže uvedených domácích zvířat v S.Africe nechovají?

    a)prasata

    b)drůbež

    c)skot

    d)kozy

9)Hlavním městem Maroka je:

    a)Bissau

    b)Rabat

    c)Asmera

    d)Mogadišo

10)Které z těchto moří a oceánů neomývá S.Afriku?

    a)Rudé moře

    b)Středozamní moře

    c)Egejské moře

    d)Atlantický oceán

 

 

VÝSLEDKY K TESTU ZDE