Louis Pasteur

Louis Pasteur se narodil v roce 1822 ve východní Francii. Byl to francouský chemik a biolog. Na vysoké škole studoval přírodní vědy. Ve dvaceti šesti letech se proslavil jako chemik díky výzkumu zrcadlových izometrů kyseliny vinné. Poto obrátil pozornost ke studiu kvašení (ukázal že tento děj způsobují určité druhy mikroorganismů zvaných kvasinky). Přišel na myšlenku, že něktré druhy mikroorganismů mohou mít špatný vliv na lidi a zvířata. Jestliže nemoci způsobují bakterie, zdálo se být logické, že se dá nemocem předcházet. Zdůrazňoval jak je důležité, aby lékaři používali antiseptických metod. Vyvinul tehniku  ničeníé škodlivých mikroorganismů v nápojích (nazývá se po něm pasterizace). Nejvíce se však proslavil vývojem techniky preventivního očkování. Pasteur dosáhl svého nejpopulárnějšího výsledku, když vyvinul techniku očkování lidí proti vzteklině a tímto způsobem zachráni malého chlapce. Objevil jev zvaný anerobióza, tj. že jisté mikroorganismy mohou žít bez vzduchu, nebo volného kyslíku. Velkou komerční hodnotu má Pasteurova práce na chorobách přenášených housenkami bource morušového. K dalším výsledkům jeho bádání patří vývoj očkovací látky pro prevenci dětské cholery. Pasteur zemřel v roce 1895 nedaleko Paříže. Dodnes patří k jedné z nejuznávanějších osobností lékařství.