Tadeáš Hájek z Hájku

Tadeáš Hájek z Hájku se narodil 1.října 1525 v Praze.Vyrůstal v intelektuálně příznivém ovzduší rodiny bakaláře pražské university. Studoval ve Vídni, Praze, Bologni a Miláně. V roce 1551 se stal mistrem pražské university a krátký čas zde učil matematiku. V 50. a 60. letech 16. století se věnoval lékařské praxi a vydával tehdy oblíbené kalendáře a horoskopy. Pracoval také na vyměřování a mapování okolí Prahy a připravil k vydání slavný Mattiolijo Herbář, který doplnil pasážemi o botanických podmínkách Čech a přeložil ho do Češtiny. Tímto přispěl k tvorbě českého botanického názvosloví. Od roku 1566 pobýval jako vrchní lékař ve Vídni a v Uhrách u vojska bojujícího proti Turkům. Většinu svého života pak strávil na dvoře císařů Maxmiliána II. a Rodolfa II. jako jejich osobní lékař. Stal se taky členem Rudolfovi proslulé alchimistické dílny. Hájkovou zásluhou byl ke dvoru Rudolfa II. pozván dánský astronom Tycho Brahe a taky Johannes Kepler. Jeho příchodu však Hájek nedožil. Při pobytu u dvora Rudolfa II. věnoval hodně času astronomii. Patřil mezi deset evropských astronomů, kteří  správně vyložili objevení supernovi v souhvězdí Kasiopea v roce 1572. Napsal několik astronomických spisů. Svou prací nabyl evropského věhlasu a přispěl k začlenění české vědy do evropského rámce. Zemřel 1.září 1600 v Praze.