VLÁDA BOLESLAVA I.

Boleslav I., pro vraždu svého bratra Václava řečený ukrutný, se energicky ujal vlády. Za jeho vlády byla dokončována hradská soustava a stavěny kostely, které se staly ohnisky šíření křesťanství na území Čech. Oporou jeho politické moci byla stálá vojenská družina čítající až několik tisíc dobře vycvičených vojáků. Pro svou velkorysou politiku potřeboval Boleslav I. hodně finančních prostředků a proto zavedl povinou daň za knížecí ochranu - tzv. daň z míru, poplatky z kontroly obchodu, zvýšil cla a mýta,... Na konci svého života nechává Boleslav I. razit první střibrné mince na tomto území - tzv. stříbrné denáry. Dalším zdrojem finančních prostředků byla obchodní stezka, jejíž ,co největší úsek, se snažil Boleslav ovládnout (tato stezka vedla z Kordóbského kalifátu na pyrenejském poloostrově, přes Francii, Mohuč, Řezno, Prahu na Moravu, nebo do Slezka a odtud do Krakova, Kyjevské rusi a dále na východ), dobyl proto část Slezka, Moravu, Pováží a Krakovsko. Jediným sousedem, který mohl přemyslovskému státu konkurovat byla říše římská, jinak byl celý prostor hlavně na východ od Čech až po hranice Kyjevské rusi rozdělen na řadu malých knížectví, která ani v nejmenším nemohla Českému státu konkurovat, což byl jeden z hlavních důvodů proč měl Boleslav I . takové úspěhy ve vnitřní politice, ale hlavně při rozšiřování hranic svého státu.
Boleslav I. využil smrti Jindřicha Ptáčníka a po čtrnáct let odmítal uznat závislost na říši a platit roční tribut, čímž vyvolal vleklý válečný konflikt s panovníkem svaté říše římské Otou I. Roku 950 se však nakonec podřídil a poměry se uklidnily. Roku 955 spojená vojska obou panovníků (Oty I. + Boleslava I.) porazila v bitvě na řece Lechu Maďary a učinili tak konec maďarských nájezdů ve střední Evropě.
Boleslav si také udržoval dobré vztahy s polským knížetem Meškem, které potvrdil, když provdal svou dceru Doubravku právě za Meška.
Po celou dobu své vlády se Boleslav snažil vymanit se z vlivu římské říše a proto usiloval o založení pražského biskupství. Tak by českou církevní organizaci vymanil z vlivu Řezeňské diecéze. Jednání okolo založení biskupství již spěli k úspěšnému závěru, když však roku 972 Boleslav I. zemřel. Svou vládou završil dlouhý proces vytváření se raňe středověkého českého státu.

autor: Ondřej Truksa

 

český stát za vlády Boleslava I.

====   výše zmíněná obchodní stezka