PŘEMYSLOVSKÉ KRÁLOVSTVÍ

Období Přemyslovského království tedy 13. a začátek 14. století je velice důležitým obdobím v dějinách českých zemí, neboť v tomto období vznikla středověká města, český stát byl na vrcholu své moci a v českch zemích povětšinou panoval blahobyt. Celé období pak končí vraždou posledního mužského potomka vládnoucí linie Přemyslovského rodu - Václava III.

                        -více v jednotlivých článcích