Galileo Galilei

Galileo Galilei se narodil 15.února 1564 v Pise v Itálii. Byl synem zchudlého teoretika hudby. V 18 letech začal v Pise na otcovo přání studovat medicínu. Větší zájem měl však o matematiku a fyziku, které později začal spolus astronomií studovat. Samostatně studoval Aristotela, Euklida a Archiméda.
V roce 1589 se ve svých 25 letech stal profesorem na univerzitě v Pise. I tady pokračoval ve svých pokusech. Například před studenty a profesory pustil ze šikmé věže v Pise dvě kovová tělesa o stejné hmotnosti. Přesto obě dopadla narozdíl od tvrzení Aristotela na zem ve stejný okamžik. Tím došel k závěru, že dráha pádu tělesa je přímo úměrná času pádu tohoto tělesa.
Ale ani takovéto pokusy neotřásly vírou ostatních profesorů v Aristotela. Dokonce mu byl na univerzitě znepříjemňován život tak, že roku 1591 odstoupil a přijal místo na univerzitě v Padově. Zde působil osmnáct let a pokračujíce ve svém učení a pokusech získal slávu. V letech 1604 - 1609 zkonstruoval svůj dalekohled. Jako první člověk pozoroval tímto zařízením oblohu a objevil čtyři Jupiterovy měsíce, skvrny na Slunci a krátery na Měsíci.
Galileo už delší dobu zastával Koperníkovo učení, které bylo v rozporu s teorií o nehybnosti Země. Koncem roku 1615 mu bylo církví zakázáno toto učení šířit. Přes tento zákaz vydal roku 1632 knihu, ve které popisuje oba systémy světa a podporuje Koperníkovu teorii.
Inkvizice na sebe nenechala dlouho čekat a roku 1633 byl předvolán před soud a pod hrozbou mučení byl donucen své vědecké objevy odvolat. Podle legendy si sám pro sebe před odchodem ze soudní síně řekl onu známou větu: "A přece se točí." Byl odsouzen do vězení, které mu později změnili na domácí vězení. Jeho díla byla zakázána. Zemřel 8.ledna 1642 ve Florencii.