Francie na přelomu 17.a 18. století

1)Jak se jmenovala dynastie, která na konci 17. století vládla ve Francii?

    a)dynastie z Anjou

    b)Karlovci

    c)Bourgonská dynastie

    d)Navarrská dynastie

2)Jak se jmenoval muž, který za vlády Ludvíka XIII. spravoval Francii?

    a)kardinál Richelieu

    b)páter Josef

    c)Mazarin

    d)Nogaret

3)Odkud pocházela manželka Ludvíka XIII. Anna Rakouská?

    a)z Rakouska

    b)ze Španělska

    c)z Flander

    d)z Itálie

4)Jak byl nazýván Ludvík XIV.?

    a)král měsíce

    b)zlatý král

    c)sluneční král

    d)král slunce

5)Kam přesunul Ludvík XIV. svůj královský dvůr?

    a)nikam - nechal jej v Paříži

    b)do Versailles

    c)do Carcassonne

    d)do Langeais

6)Kdo byl Jean Babtist Colbert?

    a)ministr vnitřních věcí

    b)ministr pro armádu

    c)ministr zahraničních věcí

    d)ministr financí

7)Která z těchto věcí nebyla vykonána za vlády Ludvíka XIV.?

    a)začátek budování francouzských kolonií

    b)zákaz trestu smrti

    c)budování profesionální armády

    d)výstavba nové části Paříže

8)Co bylo cílem tzv. DEVOLUČNÍ VÁLKY?

    a)získat Belgii

    b)získat Španělsko

    c)potrestat Anglii

    d)získat Holandsko

9)Ve kterém roce devoluční válka začala?

    a)1666

    b)1668

    c)1667

    d)1665

10)Kdo vyhrál Francouzsko-Holandskou válku?

    a)Francie

    b)nikdo nebyl jasným vítězem, ale Holandsko uhájilo nezávislost

    c)Holandsko

    d)nikdo nebyl jasným vítězem, ale Francie musela podepsat potupný mír, ve kterém darovala Holandsku rozsáhlé území

11)Ve kterých letech se tato válka odehrávala?

    a)1672-1679

    b)1673-1700

    c)1645-1653

    d)1672-1682

12)Co se Francii téměř podařilo během tzv. DEVÍTILETÉ VÁLKY?

    a)dobýt Holandsko

    b)dobýt Španělsko

    c)dobýt Belgii

    d)dobýt Anglii

13)Proč Francie toto území v devítileté válce nedobyla úplně?

    a)protože již neměla peníze na další válku

    b)protože začala prohrávat

    c)protože se schylovalo k válce o dědictví španělské a Francie chtěla mít volné vojenské síly

    d)protože zemřel Francouzský panovník a Francie spadla do víru bojů o trůn

14)O co šlo Francii v tzv. REUNIJNÍCH VÁLKÁCH?

    a)o získání Itálie

    b)o získání Braniborska

    c)o získání Alsaska, Lotrinska a Savojska

    d)o získání rozhodujícího vlivu v západoevropském prostoru

15)Proč Francie vedla výše zmíněné války?

    a)kvůli teorii, že Francie bude v bezpečí jenom pokud bude mít přirozené hranice (tj. Rýn, Pyreneje ,...) a proto chtěla získat další území

    b)aby ukázala svou moc

    c)protože měla velkou profesionální armádu, kterou chtěl francouzský král nějakým způsobem využít

    d)protože byla Francie příliš bohatá a chtěla peníze nějak investovat

16)S kým bojovala Francie ve válce o dědictví španělské?

    a)s Rakouskem

    b)se Španělskem

    c)s Anglií

    d)s Burgundskem

17)Co Francie ve válce o dědictví španělské získala?

    a)španělským králem se stal vnuk francouzského krále - Filip V. z Anjou

    b)Itálii

    c)Sardinii

    d)Holandsko

 

VÝSLEDKY K TESTU ZDE