Husitská revoluce

1)Jak se jmenuje město, které bylo prvním samostatným sídlem husitů?

    a)Sezimovo ústí

    b)Tábor

    c)Čáslav

    d)Trocnov

2)Roku 1420 porazil Jan Žižka poprvé křižáky a vyhrál tak svou první bitvu. Kde se tato bitva odehrála?

    a)u Domažlic

    b)u Lipan

    c)u Ústí nad Labem

    d)u Sudoměře

3)Podle čeho se nazýval POLNÍ vojska?

    a)byla neustále na bitevním poli

    b)přespávala a přezimovala ve stanech venku

    c)živila se polem, tj. získávala si obživu rabováním

    d)jejich vznik byl slavnostně vyhlášen po bitvě, přímo na bitevním poli

4)Roku 1423 založil Jan Žižka z Trocnova město Malý Tábor. Co bylo zákonem tohoto města a později na nějakou dobu také ústavou?

    a)Žižkův vojenský řád

    b)Žižkův polní řád

    c)Žižkovo právo ljudem

    d)Žižkův městský řád

5)Ve kterém roce zemřel Jan Žižka?

    a)1423

    b)1424

    c)1425

    d)1426

6)Kdo byl hlavním vůdcem Husitů po smrti Jana Žižky?

    a)Jakoubek ze Stříbra

    b)Prokop Holý

    c)Jan Želivský

    d) Jeroným Pražský

7)Jak se nazývaly loupežné útoky za hranice Čech a Moravy?

    a)spanilé jízdy

    b)útočné jízdy

    c)rejsy

    d)mirty

8)Jak jinak byli Husité nazýváni?

    a)Pohané

    b)Utrakvisté

    c)Kališníci

    d)Rejdaři

9)Jakou událostí prakticky začala husitská revoluce?

    a)2. pražská defenestrace

    b)upálení Jana Husa

    c)vypálení Pražského hradu

    d)1. pražská defenestrace

10)Kdo stál v čele 5.křížové výpravy do Čech?

    a)papež Jan XXIII.

    b)biskup Jan Palomar

    c)kardinál Cesarini

    d)Zikmund Lucemburský

11)Která listina podepsaná v Chebu předcházela jednáním v Basileji?

    a)Soudce Chebský

    b)Soudce Předbasilejský

    c)Toleranční Patent

    d)Chebský smír

12)Která z níže uvedených věcí nepatří do tzv. Čtyř pražských artikulů?

    a)Přijímaní pod obojí způsoubou.

    b)Zákaz svědského panování církve.

    c)Stejné tresty pro všechny za těžké sločiny.

    d)Vláda Jana Žižky jako zemského správce.

13)Kdo proti sobě bojoval v bitvě u Lipan roku 1434?

    a)umírnění husité + panská jednota X radikální husité

    b)umírnění husité X radikální husité

    c)umírnění husité + radikální husité X panská jednota

    d)křižáci X umírnění husité + radikální husité + husitská šlechta

14)Co bylo Husitům povoleno v rámci Basilejských kompaktát?

    a)Přijímání pod obojí způsobou.

    b)Přijímaní pod obojí způsobou + uznání, že Češi nejsou kacíři

    c)Zákaz vědského panování církve v Čechách.

    d)všechny 4 pražské artikuly

 

 

VÝSLEDKY K TESTU ZDE