Mongolská říše

1)Kdo byl zakladatelem Mongolské říše?

    a)Temüdžin

    b)Ogödej

    c)Batu

    d)Hülagi

2)Kolik měl Čingischán přibližně k dispozici vojáků?

    a)1 000 000

    b)500 000

    c)20 000

    d)100 000

3)Který mongolský vojevůdce měl na strarost dobývání Evropy?

    a)Kublaj

    b)Timur

    c)Ogödej

    d)Batu

4)Které polské město se jako jediné mongolům ubránilo?

    a)Krakov

    b)Hvězdno

    c)Bytom

    d)Waršawa

5)Který mongolský vojevůdce se stal čínským císařem?

    a)Kublaj

    b)Hügali

    c)Brahmadur

    d)Temüdžin

6)Co znamenal přibližně titul "Čingischán"?

    a)velký muž

    b)hrdinný vládce

    c)velký vojevůdce

    d)velký vládce

7)Který vojevůdce dobyl Kyjevskou Rus a založil Zlatou Hordu?

    a)Batu

    b)kublaj

    c)Temüdžin

    d)Hülagi

8)Ve které bitvě byli poprvé mongolové poraženi?

    a)na řece Indus

    b)u Lehnice

    c)na Kalce

    d)u Goliášových pramenů

9)Kdo mongoli ve výše zmíněné bitvě poprve porazil?

    a)Poláci

    b)Seldžukové

    c)Mamlůkové

    d)Arabové

10)Co byl Velký Churál?

    a)mongolská bojová píseň

    b)sněm všech mongolů

    c)hlavní město Mongolské říše

    d)jurta, ve které přebýval Čingischán 

 

VÝSLEDKY K TESTU ZDE