Válka s Tureckem v 17. století

1)Proč Turecko během třicetileté války neútočilo na Evropu?

    a)prodělávalo hospodářskou krizi

    b)válčilo s Persií

    c)bylo oslabeno silnou morovou epidemií

    d)válčilo s Indií

2)Ve kterém roce Turci znovu zaútočili do Evropy?

    a)1659

    b)1649

    c)1663

    d)1664

3)Jak se jmenovala pevnost, která jako jediná zbyla nedobyta a bránila při tomto tureckém tažení Vídeň před Turky?

    a)Nové Rybníky

    b)Nové Hrady

    c)Nové Zámky

    d)Staré Zámky

4)Jak se jmenuje bitva, ve které byli při tomto tažení Turci poraženi Rakouským vojskem?

    a)na sv. Gotthardu

    b)u Zenty

    c)u Sedmihradska

    d)na Dunaji

5)Ve kterém roce se tato bitva odehrála?

    a)1663

    b)1664

    c)1665

    d)1653

6)Jak se jemnoval mír, který byl po této bitvě mezi Tureckem a Rakouskem uzavřen?

    a)Varsvarský mír

    b)Podunajský mír

    c)Savojský mír

    d)Sedmihradský mír

7)Na jak dlouho byl tento mír uzavřen?

    a)15 let

    b)18 let

    c)25 let

    d)20 let

8)Ve kterém roce 400 000 Turků znovu zaútočilo na Vídeň?

    a)1683

    b)1682

    c)1684

    d)1685

9)Jak se jmenoval první vezír, který toto turecké vojsko vedl?

    a)Kala Mustafa

    b)Kara Mustafa

    c)Ibn Kara

    d)Mehmed ibn Kala

10)Za vlády jakého panovníka bylo toto obléhání Vídně uskutečněno?

    a)Leopold II.

    b)Ferdinand IV.

    c)Leopold I.

    d)Ferdinand III.

11)Které země poslali Vídni pomoc?

    a)Francie, Polsko

    b)Francie, Portugalsko

    c)Polsko, Rusko

    d)žádná

12)Ve které bitvě porazila rakouská vojska pod velením Evžena Savojského Turky v roce 1697?

    a)u Zenty

    b)na sv. Gotthardu

    c)u Malplaquet

    d)u Poitiers

13)Jak se jemnoval mír, který Rakušané nabídli v roce 1699 Turkům a vysílení Turci jej rádi přijali?

    a)Karlovský mír

    b)Augšpurský mír

    c)Varsvarský mír

    d)Varšavský mír

14)Proč Rakousko nabídlo Turecku roku 1699 mír přesto, že suveréně vyhrávalo?

    a)Rakousko čelilo v této době velkému množství vnitrostátních povstání.

    b)V rakouských zemích vypukl černý mor.

    c)Rakousko chtělo mít volné síly pro nastávající válku o dědictví španělské.

    d)Rakousko muselo čelit útoku Francie.

 

 

    VÝSLEDKY K TESTU ZDE