Náboženské války v 16.století

1)Jak se jmenoval člověk, který ve Svaté říši římské dal podnět k vytvoření protestantské církve?

    a)Martin Luther

    b)Jan Kalvín

    c)John Wiklef

    d)Rosenkreuzer

2)Co většinu lidí a šlechty ze spisu této osoby zaujalo?

    a)teorie, že praví krěsťané musí mít vlastní církev

    b)teorie, že není potřeba žádné církve

    c)teorie, že církev nemá vlastnit žádný majetek

    d)teorie, že křesťané by neměli platit daně

3)V jakém spise tato osoba své myšlenky uvedla?

    a)95 tezí Jana Kalvína

    b)93 tezí Johna Wiklefa

    c)Nová Bible rosenkruciánská

    d)95 tezí Martina Luthera

4)Kdo poprvé přeložil bibli do němčiny?

    a)Rosenkreuzer

    b)M. Luther

    c)J. Habán

    d)J. Kalvín

5)V jakém městě zrealizoval Jan Kalvín své zvrhlé představy?

    a)Stuttgart

    b)Ženeva 

    c)Norimberk

    d)Zürich

6)Jak se nazývá válka lidu, proti katolickým pánům v Německu, podnícená náboženskou reformou?

    a)Protestanská válka

    b)Lidová válka

    c)Selská válka

    d)válka víry

7)Ve kterých letech tato válka probíhala?

    a)1523 -1525

    b)1536 - 1548

    c)1523 -1527

    d)1524 - 1526

8)Jak se nazývali členové nově vzniklého reformovaného náboženství v Českých zemích?

    a)Novokřtěnci

    b)Habáni

    c)Utrakvisté

    b)Evangelíci

9)Který habsburský panovník vedl od roku 1547 válku proti německým protestantům?

    a)Karel III.

    b)Karel I. (Karel V.)

    c)Ferdinand I. Habsburský

    d)Filip Sličný

10)Jak se tato válka nazývala?

    a)Porýnská válka

    b)Savojská válka

    c)Šmalkaldská válka

    d)Augšpurská válka

11)Jak se jmenuje mír, který tuto válku ukončil?

    a)Augšpurský náboženský mír

    b)Savojský náboženský mír

    c)Mír dvou náboženství

    d)Německý náboženský mír

12)Ve kterém roce byl tento mír uzevřen?

    a)1556

    b)1554

    c)1553

    d)1555

13)Jaké je heslo, které definuje znění tohoto míru?

    a)"Čí vláda, toho náboženství"

    b)"Čí náboženství, toho vláda"

    c)"Kdo vládne, nevěří."

    d)"Kdo nevěří, vládne."

14)Jak se nazývali protestanté ve Francii?

    a)Ariáni

    b)Albigenští

    c)Kataři

    d)Hugenoti

15)Kdo byl vůdčí osobností protestantů ve Francii?

    a)Jindřich Navarrský

    b)de Guise

    c)Jinsřich III.

    d)František I.

16)Jak je nazývána událost na svatbě Jindřicha Navarrského a princezny Markéty, na níž byli všichni zúčastnění protestanté vyvražděni?

    a)Vavřinská noc

    b)Jánská noc

    c)Bartolomějská noc

    d)Krvavá noc

17)Jak se jmenuje dekret, kterým francouzský král zrovnoprávnil obě náboženství v zemi?

    a)Edikt Milánský

    b)Edikt Nanský

    c)Edikt Lyonský

    d)Tolosánský patent

 

 

VÝSLEDKY K TESTU ZDE