James Cook

James Cook se narodil v roce 1728 v rodině zemědělského dělníka v Yorkshiru. Sám pár let pracoval na farmě i u obchodníka s látkami, ale už v sedmnácti letech odešel na moře, kde pak strávil většinu života. Navigačnímu umění se naučil v mělkých vodách u východoanglického pobřeží a v zlopověstných vodách Irského moře na malých nákladních lodích s uhlím. Roku 1755 vstoupil jako dobrovolník do řad královského námořnictva a semiletá válka mu dala možnost vyniknout. Brzy si získal důstojnickou hodnost. Roku 1768 byl Admiralitou postaven čtyřicetiletý James Cook do čela výpravy do Tichomoří. Na této plavbě objevi a dobře zmapoval Austrálii. Velmi se zasloužil o rozvoj námořnictví i svou důslednou péčí o zdraví mužstva a o čistotu na palubě. Během své druhé cesty, na kterou vyplul v červenci roku 1772, nestratil vinou nemocí kurdějí či úplavice jediného muže, což bylo dosud nevídané. Při této plavbě objevil řadu ostrovů: Nové Hebridy, Novou Kaledonii, Jižní Georgii,... Poprve v historii pronikl za jižní polární kruh. Po návratu byl povýšen na kapitána a získal nejvyšší ocenění Královské společnosi. Roku 1776 se vydal na svou třetí a poslední cestu, tentokrát s úkolem najít pověstný Severozápadní průjezd. Jeho plavba však nebyla úspěšná a 14. února 1779 byl zabit v nenadálém konfliktu s domorodci, kteří v něm dosud spatřovali boha. Byl to zajisté jeden z největších mořeplavců v dějinách. Byl Zodpovědný, čestný a plně odevzdán Anglické koruně, za kterou neváhal položit život. Sám napsal: "Snaha dosáhnout cíle mě zavedla nejen dále než všechny ostatní lidi, mé předchůdce, ale i za hranici, ke které, jak se domnívám, může člověk vůbec dojít."