Vratislav II.

Kdy se Vratislav II. narodil není známo. Usedl na trůn roku 1061po téměř šestileté vládě svého nejstaršího bratra Spytihněva II. Spytihněvův vztach k matce a sourozencům byl nepřátelský, proto když Spytihněv obsadil celou moravu museli prchnout do Uher. Po svém nástupu na trůn Vratislav II. opět rozdělil Moravu mezi své bratry Konráta Brněnského a Otu Znojemského. V roce 1063 zřídil olomoucké biskupství a roku 1064 povolal zpět mnichy do Sázavského kláštera. Od poloviny sedmdesátých let 11. století prokazoval německému králi Jindřžichu IV. velké služby v boji s papežem Řehořem VII. a s německými knížaty. V letech 1081 až 1084 se česká vojska zúčastnila italského tažení německého krále Jindřicha IV. Za tyto zásluhy dal nově jmenovaný císař římský Jindřich IV. českému panovníkovy Vratislavovi II. a jeho manželce Svatavě 15.června 1085 královskou korunu, která však nebyla dědičná. Souáčastně s touto korunovací byl Vratislavovi II. udělen i titul krále Polského. Vratislav II. zemřel 14.ledna 1092 na následky pádu z koně při lovu.

Soubor:W vratislav ii 198 320.jpeg