Rudolf II.

Rudolf II. se narodil 18.července 1552. Českým králem byl korunován v září roku 1575. Téhož roku byl zvolen římským králem. Podnikl nezbytné stavební úpravy Pražského hradu a roku 1583 se sem přestěhoval i s celým dvorem. Byl posledním habsburským panovníkem, který určil Prahu za své sídelní město. A to hlavně proto, že Praha narozdíl od Vídně nebyla ohrožena tureckými vpády. Trpěl duševní chorobou, která se se stářím zhoršovala. Za jeho vlády došlo k podpoře katolického panstva a rozsáhlé rekatolizaci. Roku 1608 svrhli Moravané s pomocí císařova bratra Matyáše katolickou správu. Moravské vojsko se připojilo k Matyášovu, který si takto chtěl na Rudolfovi vydobýt trůn a táhlo spolu s ním na Prahu. Tažení bylo úspěšné a Rudolf II. mu smlouvou podstoupil vládu nad Uhrami, Rakouskem a Moravou. Matyáš byl zároveň přijat za budoucího českého krále. Rudolf II. byl českými stavy tak zahnán do úzkých, že roku 1609 vydal tzv. Rudolfův majestát, jímž potvrdil náboženské svobody. Roku 1611 však byl nucen podstoupit českou korunu Matyášovi. Rudolf II. zemřel 20.ledna 1612. Za jeho vlády panovalo v Čechách klidné období nazývané "zlatý věk". Rudolf II. se taky nikdy neoženil.