Josef I.

Josef I. se narodil 26.července 1678. V devíti letech byl kounován uherským králem, v jedenácti pak římským králem. Byl to velmi vzdělaný a kultivovaný člověk. Hovořil několika jazyky a stejně jako jeho otec, i on komponoval hudbu. Od mládi projvoval nemalý zájem o ženy. Po nástupu na habsburský trůn usiloval Josef I. o reformi správního i ekonomického charakteru. Ve válce o dědictví španělské, která stále pokračovala, zaznamenala habburská monarchie zásluhou vojenských schopností Evžena Savojského dílčí úspěchy. V roce 1707 byl Josef I. vzbouřenci pod vedením Františka Rákócziho II. sesazen z trůnu. Josefovi I. se sice podřilo získat převahu a začít s mírovými jednáními, ale konečného řešení krize ani války o dědictví španělské se nedožil. Zemřel 17.dubna 1711.